Tam metin teslimi 31 Mayıs 2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

Sınırda!

Sınır kavramı, çok yönlü olarak ele alınıp tanımlanabilecek bir kavram olmakla birlikte en geniş anlamıyla “bir şeyin yayılıp, genişleyebileceği son çizgidir”. Sınırların kritik noktalar olması ve bir şeyi, bir alanı farklılaştırması, sınırlara çok yönlü olasılık ve potansiyeller barındıran dinamik bir arayüz özelliği kazandırmaktadır. Teknolojik gelişmeler paralelinde, mimarlıkta “sınır” kavramı, alandaki olasılıkları genişleten kilometre taşlarının damgasını vurduğu dönüştürücü bir yolculuğu ortaya koymaktadır. Bu kapsamda mimarlıktaki değişimler mercek altına alındığında, mimarlıktaki teknolojik gelişmelerin, sadece tasarım sürecini değil, aynı zamanda yapım yöntemlerini, iş birliğini ve sürdürülebilirliği de etkileyerek başarılabilecek sınırları sürekli olarak zorlandığı görülür. Bu çerçevede, Balıkesir Üniversitesinde düzenlenecek olan Mimarlıkta Sayısal Tasarım 18. Ulusal Sempozyumu’nun teması “Sınırda” olarak belirlenmiş, günümüze dek toplumsal değişim ve gelişmelere adapte olup sınırlarını genişletebilmiş mimarlık disiplininin yeni teknolojik gelişmeler karşısında zorlanan sınırlarını, bu sınırları genişletme olanaklarını ve hatta sınırın ötesini tartışmaya odaklanmıştır.

 

 

 

TAKVİM

ÇALIŞTAY                          29-30 Haziran / Cumartesi-Pazar

SEMPOZYUM                    01-02 Temmuz / Pazartesi-Salı

KÜLTÜREL ETKİNLİK        03 Temmuz Çarşamba

 

 

 

İletişim

mstas2024@balikesir.edu.tr
0266-6121239

KONUM